Skip to main content

Direktori Pegawai

Seksyen Perolehan


Amira Aisyah binti Rahimi

Penolong Akauntan Gred W29/W32
09-5318561 sambungan 590/588/589

Siti Nur Suhada binti Sikh Hassan

Penolong Pegawai Pertanian, Gred 29/G32
09-5732194

Siti Nur Suhada binti Sikh Hassan

Penolong Pegawai Pertanian, Gred 29/G32
09-5732194

Abdul Halim bin Abdul Hamid

Pembantu Awam, Gred H11/H14
09-5732194