Skip to main content

Direktori Pegawai

Bahagian Perancangan Dan Penilaian


Sumarni binti Matnur

Pegawai Pertanian, Gred G48
09-5318559 sambungan 564

Abdul Halim Shah bin Ab Rani

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G40
09-5318559 sambungan 564

Sheikh Johari bin Sheikh Abdul Hamid

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G36
09-5318559 sambungan 564

Nurhaizad binti Abdul Manap

Penolong Pegawai Pertanian Gred G32
09-5318559 sambungan 564

Wan Syahida binti Wan Mohd Zabi

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G29/G32
09-5318559 sambungan 564

Noor Hafizan Azzaidah binti Mohamed Na'aim

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G29/G32
09-5318559 sambungan 564

Mohammad Yunus bin Mohd Sood

Penolong Pegawai Pertanian, Gred G29/G32
09-5318559 sambungan 564

Razif bin Razali

Pembantu Operasi Greed N11/N14
09-5318559 sambungan 564