Skip to main content

Aktiviti & Sumber

Kadar Baharu Perkhidmatan Pembajakan Jabatan Pertanian Negeri Pahang

Pentadbir Portal

15 Mac 2024

504

Kadar Baru Perkhidmatan Pembajakan Jabatan Pertanian Negeri Pahang Berkuatkuasa 1 Jun 2023.

Sebarang pertanyaan boleh menghunungi Bahagian Kejuruteraaan Pertanian Negeri Pahang di talian 09-5343118.

Kadar Baru Perkhidmatan Pembajakan Jabatan Pertanian Negeri Pahang